Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Nasza kadra

Praca nauczyciela w przedszkolu wymaga nie tylko świetnego wykształcenia i nieustannego szkolenia, ale także pedagogicznej intuicji    i niewyczerpanego źródła miłości i cierpliwości.

Dlatego nasi nauczyciele to świetnie wykwalifikowani pedagodzy przedszkolni, pełni pasji i entuzjazmu, wiedzący jak pracować nad rozwojem Państwa dzieci. Przedszkole współpracuje z psychologiem i logopedą.

 
Pedagodzy w naszym przedszkolu

Monika Skupień
Lubię pracę z dziećmi ponieważ czerpię z niej wielką radość, mam wspaniały kontakt z przedszkolakami, co ułatwia nam wspólną zabawę i naukę.

 •     Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie, kierunek: filologia angielska, specjalizacja nauczycielska. 
 •     Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: filologia angielska, specjalizacja      nauczycielska.
 •     Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Katarzyna Jaroszek
Praca z dziećmi daje mi dużó radości, motywuje mnie do dalszego rozwoju oraz wzbogacania wiedzy.

 •     Wyższa Szkoła Języków Obcych w Katowicach – kierunek: filologia angielska; specjalność:nauczycielska;

 

Romana Matuszczyk
Odkąd pamiętam czułam radość spędzając czas z dziećmi, bawiąc się z nimi i ucząc ich ciekawych rzeczy. To skłoniło mnie do wyboru Pedagogiki jako kierunku studiów. Teraz mogę rozwijać się robiąc to co naprawdę lubię.

 •     Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: Praca Socjalna i Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza;Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo -           Wychowawcza;
 •     Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne;
 •     Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Białej, kierunek: Filologia Hiszpańska.

 

Dorota Markiel
Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną przyjemnością dającą mi wiele radości i motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji. Mam bardzo dobry kontakt z przedszkolakami, potrafię dostrzec i zrozumieć ich potrzeby.

 •     Nauczycielskie Kolegium w Bielsku-Białej ; kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 •     Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

 

Magdalena Czorny
Studia oraz liczne praktyki odbyte podczas nich, jak również praca w przedszkolu pozwoliły mi zdobyc nie tylko wiedzę ale i umiejętnośći potrzebne do pracy z dziećmi, dlatego teraz każdego dnia mogę pomagać im odkrywać świat.

 •    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 •    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogika.

 

Dagmara Habdas
Taniec ma w sobie magiczną siłę, która wciąga i potrafi pokierować naszym życiem. Tańczę od 6 roku życia i jestem szczęśliwa, że dzięki swojej pasji odnalazłam swoją drogę życiową. Przekazując dzieciom swoje umiejętności uwielbiam obserwować zachodzące w nich zmiany. Patrzeć jak stają się pewniejsze siebie, jak poprawia się ich koordynacja ruchowa, refleks, poczucie rytmu, zdolność zapamiętywania.

 •    Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach; kierunek: taniec;
 •    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

 

Małgorzata Byrska-Kliś

              Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; magister teologii

Pomoce Nauczyciela

Ewelina Ciupińska 
Praca w przedszkolu jest moim celem zawodowym z uwagi na zamiłowanie do kształcenia dzieci. Codzienna pomoc maluszkom w odkrywaniu swiata oraz ich wdzięczny usmiech daja mi motywację do pracy i ciagłego doskonalenia.

 •     Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi;  kierunek: pedagogika wczesnoszklna i przedszkolna;

Marta Rozmus
Praca z najmłodszymi to dla mnie ogromne wyzwanie, cieszę się że mogę podejmować ten trud i razem z dziećmi uczyć się poznawać świat. Wynoszę z tej pracy ogromne doświadczenie, które ksztatuje mnie jako pedagoga.

 •     Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Aleksandra Wróbel
Troszczac się o dzieci, otaczajac je czuła i rzetelna opieka wypełniam swoje marzenia życiowe. Bezinteresowność oraz otwartość dzieci dostarcza mi cennych mozliwości do działania.

 •     Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej; kierunek: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.
 •     Uniwersytet Ślaski w Katowicach; kiernek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.